Överklagan inlämnad och vilandeförklaring av rättegång begärd

Som tidigare meddelats har PRV beslutat upphäva Medcheck-patentet. Bolaget lämnade igår, via sitt patentombud Brann in en överklagan till Patentbesvärsrätten, samt en inlaga till Tingsrätten med yrkande om att vilandeförklara rättegången i mars 2016.

"PRV har gjort en helt ny bedömning av patenterbarheten i och med sitt beslut, vilket var högst oväntat. Patenterbarheten bör då bedömas på nytt av en högre instans, Patentbesvärsrätten, som får avgöra vilken bedömning som är den riktiga, säger Henrik Fehninger, patentombud på Brann.

Arbetet med Medcheck Home, kontroll-appen för anhöriga till multimedicinerade äldre påverkas inte och fortskrider enligt plan.

Stockholm 2015-10-09

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm