Överklagar upphävt patent

Som tidigare meddelats väntar Medcheck AB på beslut om Medcheck-patentet. I fredags kom beskedet att PRV upphäver patentet. Medcheck överväger att överklaga PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten.

Stockholm 2015-09-29

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm
Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm