Dosell får Europeisk Patent beviljat

European Patent Office (EPO) meddelar 2015-10-16 angående Dosell att de har en “intention to grant” d.v.s. bevilja MediRätt AB:s patent Dosell (nr P9559EPOO/HEF) enligt paragraf 71(3)EPC. Efter att förskrivna meddelande-och trycknings avgift inbetalats kommer patentet att officiellt meddelas inom cirka fyra månader (ref: Brann AB Intellectual Property Law Firm den 2015-10-20)

"Detta är enormt glädjande eftersom vår ambition är att Dosell blir en global produkt och vår tilltänkta samarbetspartner i projektet agerar globalt", säger MediRätts VD Carl Johan Merner.

I ansökningen har följande länder designerats: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Stockholm 2015-10-21

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm