Nu lanseras Dosell 2.0 – en uppdaterad och uppgraderad version av den redan ledande läkemedelsroboten

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering uppdaterar marknaden om den senaste utvecklingen av nästa generation av Dosell – Dosell 2.0 som innehåller en rad förbättringar och nya funktioner.

iZafe Group har tillsammans med partners utvecklat en förbättrad version av läkemedelsroboten Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbetet där iZafe Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till iZafe Groups löpande utvecklingsprocess. Den kunskap som samlats in har bildat en ovärderlig bas för framtida produkt- och systemutveckling och genom att involvera representanter från alla intressentgrupper säkerställer vi att uppgraderingar och förbättringar är kundnära. Det vill säga iZafe Group skall prioritera funktionalitet och produktprestanda som ligger så nära brukarnas och kundernas behov att det garanterar att en produkt som skapar värde, trygghet och nytta levereras.

”Vår interna Customer Success grupp har ansvarat för att dokumentera den återkoppling vi fått från kunder och partners med målsättningen att tidigt fånga upp önskemål kring utveckling av Dosell och det tillhörande systemet. Den återkoppling vi löpande får från pågående pilotprojekt och från våra partners och som löpande föds in i våra utvecklingsprocesser innebär att vi gör rätt prioriteringar och ytterligare förbättrar Dosell med nya funktioner för att uppnå förstärkt prestanda. I slutet av 2020 fick vi totalt 450 förbeställningar av Dosell 2.0 som innehåller en rad förbättringar bland annat ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.” säger Anders Segerström, VD på iZafe Group.

iZafe Group lägger stor vikt vid att skapa den bästa och mest intuitiva användarupplevelsen på marknaden för läkemedelsrobotar och i och med den kommande distributionen av Dosell 2.0 har följande funktioner och handhavande ytterligare förbättrats:

  • Vi har bytt ut de alkaliska batterierna mot inbyggda, uppladdningsbara litiumjonbatterier som drastiskt förlänger tiden som Dosell kan verka utan uppkoppling mot elnätet.
  • Vi lanserar en betydligt förbättrad larmhantering och en fördefinierad larmmall.
  • En tryggare och enklare process för att ladda ny dosrulle vilket innebär kortare väntetider för användaren.
  • En förenklad startprocess där Dosell tydligare indikerar när användaren kan ansluta sin smartphone till Dosell via Bluetooth.
  • Vi har adderat ett nytt, användarspecifikt doseringsfönster som innebär att läkemedelsutmatningen blir mer flexibelt och som ger användaren ökad frihet. Därmed finns fler valmöjligheter till hur doser skall dispenseras vilket kan styras individuellt per Dosell för att anpassas efter användarens vardag.

Det senaste halvåret har varit mycket utvecklingsintensivt med investeringar i produkt, teknik och programvara. Stora utbildningsinsatser har genomförts med våra partners som under två veckor har testat Dosell 2.0 med hjälp av ett gediget testschema för att utvärdera samtliga nya funktioner, prestanda och användarupplevelse. Därutöver har vi infört nya rutiner i produktionsprocessen och uppdaterat våra test- och kvalitetsrutiner för att säkerställa att Dosell 2.0 matchar vår höga kvalitetsstandard.

”Vi har under det senaste halvåret investerat stora resurser, ekonomiskt och personellt, för att utveckla Dosell 2.0 med utgångspunkt i våra samarbeten med partners och brukare. Nu är vi inne i ett sista spännande skede som innebär att vi stänger fönstret för vidare utveckling av Dosell 2.0 och går in i produktionsfas. Uppskattningsvis kommer de första enheterna att levereras till kunder under vecka 20. Efterföljande veckor skalas produktionen upp för att möta våra kunders ökade behov och för att tillgodose det förbeställningar som redan är gjorda.” avslutar Anders Segerström.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm