MediRätts VD Carl Johan Merner har utökat sitt aktieinnehav med 118 000 aktier

VD Carl Johan Merner har mellan 21-24 januari 2019 förvärvat totalt 118 000 b-aktier i MediRätt, till genomsnittskursen 5,50 kr.

Den 28e januari påbörjas handelsförbud för insiders inför bokslutskommunikén som publiceras den 28e februari.

Stockholm 2019-01-24

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
 

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressmeddelande 2019-01-24.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm