VD för iZafe AB, Medirätts dotterbolag, kommenterar den ökade orderingången

Många känner sig otrygga på sina arbetsplatser. Det har lett till en allt högre efterfrågan på digitaliserade larmtjänster. I en ny intervju kommenterar Anders Segerström, vd för iZafe, de vunna affärerna och hur de ska möta den ökade orderingången.

Det blir allt vanligare med ensamarbete och att medarbetare känner sig otrygga på sina arbetsplatser. Fler och fler kommuner och privata företag efterfrågar därför effektiva larmlösningar för sina anställda. MediRätts dotterbolag iZafe AB levererar digitaliserad larmhantering och märker av denna ökande efterfrågan.

I intervjun berättar Anders Segerström, vd för iZafe, om bolagets organisation, produkter och expansionsplaner:

"Vi har vunnit flera stora affärer på kort tid. Bland annat har vi tecknat ett avtal med Filmstaden (tidigare SF Bio) och ramavtal med det globala design- och ingenjörsföretaget ÅF. Just nu fokuserar vi på två områden: personlarm och Dosellen. Samtidigt gör utvecklingen med Internet of Things att larmhändelser kan kopplas till fler produkter i framtiden. Vi kommer fortsätta digitalisera, utveckla – och framför allt förenkla för slutanvändarna. Det är så vi säkerställer att iZafe ligger i framkant."

Se hela intervjun med Anders Segerström, VD för iZafe, på Cornelia News.

Stockholm 2019-02-06

För frågor hänvisas till MediRätts VD Carl Johan Merner eller iZafes VD Anders Segerström:
,

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2019-02-06.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm