MediRätt tecknar avtal om leverans av tjänster inom personlig säkerhet till Filmstaden (tidigare SF bio)

MediRätts dotterbolag iZafe AB har tecknat avtal med Filmstaden om leverans av personlarm med tillhörande säkerhetsapp till samtliga av företagets biografer, totalt cirka 230 stycken. Avtalsperioden sträcker sig 36 månader.

Filmstaden är Sveriges största biografkedja. Avtalet innebär att iZafe AB även ska utveckla en så kallad push-to-talk-funktion i den app som tillhör personlarmet. Funktionen kan liknas vid komradio och gör det möjligt att tala in meddelanden direkt genom att hålla in en knapp.

– Allt fler företag inser det stora värdet av att ha en trygg och förberedd personal. Det gäller inte minst i kundnära branscher, vilket Filmstaden är ett tydligt exempel på. Avtalet är ytterligare ett bevis på att iZafe står väl positionerade för att dra nytta av den starka säkerhetstrend som vi ser just nu, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Stockholm 2019-01-17

För frågor hänvisas till MediRätts VD Carl Johan Merner eller iZafes VD Anders Segerström:

 
 

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-01-17.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösninar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm