MediRätts styrelseordförande Anders Säfwenberg går i pension – föreslås efterträdas av Björn Rosengren

MediRätts arbetande styrelseordförande Anders Säfwenberg går i pension och väljer därmed att lämna bolagets styrelse. Han föreslås efterträdas av entreprenören och fd näringsministern Björn Rosengren, en av huvudägarna som även tidigare varit styrelseordförande i MediRätt.

Med anledning av Anders Säfwenbergs avgång har styrelsen beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma där en ny ordförande kommer att väljas. Anders Säfwenberg kvarstår som ordförande intill stämman. Valberedningen föreslår Björn Rosengren, entreprenör och fd näringsminister (1998 – 2002), som hans efterträdare.

Anders Säfwenberg har varit styrelseordförande i MediRätt sedan 2016, då han tog över ordförandeposten från just Björn Rosengren.

– Jag vill tacka styrelsen för en mycket givande tid, och jag är stolt över hur långt MediRätt har kommit i utvecklingen av Dosell under de här åren. Det känns tryggt att nu lämna tillbaka ordförandeklubban till Björn Rosengren, säger Anders Säfwenberg.

Björn Rosengren är idag en av huvudägarna i MediRätt. Vid inval till styrelsen kommer hans breda nätverk inom näringsliv och politik att bli en styrka i det fortsatta arbetet med att sprida kännedom om Dosellsystemet ute i landsting, kommuner och bland privata vårdgivare, samt i arbetet med den långsiktiga finansieringen av bolaget.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att annonseras inom kort.

Stockholm 2018-10-02

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 11.10 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-10-02.pdf

Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm