MediRätt AB (publ) har offentliggjort årsredovisning för 2017

MediRätt AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2017.

Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.mediratt.com.

Stockholm 2018-04-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018 kl. 08.30 CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm