MediRätts läkemedelsautomat Dosell godkänns för CE-märkning

MediRätt meddelar härmed att bolagets läkemedelsautomat Dosell har godkänts för CE-märkning som medicinteknisk produkt MDD Klass 1. Det innebär att produkten nu är godkänd för försäljning på den europeiska marknaden och kan börja levereras till de svenska kommuner som förbeställt Dosellsystemet.

– Det här är en verklig milstolpe för oss. Det känns fantastiskt att efter ett intensivt utvecklingsarbete nu kunna börja leverera Dosell till svenska kommuner. Det ska bli spännande att få visa hur Dosellsystemet gör skillnad i vardagen för patienter, vårdgivare och anhöriga, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Initialt kommer Dosell att distribueras till kommuner, landsting och privata vårdgivare. På sikt ska produkten även finnas tillgänglig för privatpersoner via en e-handelslösning på Dosell.se.

2018-11-30

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post: www.mediratt.com 

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl.09.00 CET. 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2018-11-30.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm