MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet ny leverantör av personlarm till omsorgsbolaget Ambea

Sensec Personlig Säkerhet, dotterbolag till MediRätt, tecknade idag ett exklusivt ramavtal med Ambea AB, ett av Nordens största vård- och omsorgsbolag. Genom avtalet blir Sensec leverantör av personlarm och säkerhetsutbildningar till verksamheter inom Ambeas organisation.

Ambea arbetar med att ge stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik, samt med äldreomsorg. Totalt finns ca 450 omsorgsenheter i Sverige & Norge idag.

Stockholm 2018-11-23

För frågor hänvisas till MediRätts VD Carl Johan Merner eller Sensec Personlig Säkerhets VD Anders Segerström:

 
 

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-11-23.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm