MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet tecknar samarbetsavtal med Menigo

Det av MediRätt helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet, som utvecklar säkerhetslösningar så som trygghets- och personlarm, tecknade idag ett samarbetsavtal med mat- och dryckesleverantören Menigo. Genom samarbetet ska produkter i Sensecs säkerhetspaket, vilket exempelvis omfattar larmsystem, rökdetektorer, överfallslarm, hot- och våldsutbildning samt kameradetektorer, marknadsföras mot Menigos butikskoncept Time och Nära Dej inom servicehandeln.

Samarbetsavtalet innebär att Menigo ska förmedla Sensecs säkerhetspaket till de 150 butiker som ingår i Menigos ovanstående butikskoncept. Den potentiella försäljningsökningen för Sensec Personlig Säkerhet uppgår till cirka 1,8 miljoner SEK per år.

"Det är mycket kul att följa hur vårt dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet når nya framgångar och tillför värde för våra aktieägare. Genom detta samarbetsavtal kan de nå ut med sina produkter och tjänster anpassade för butikssäkerhet till Menigos breda och väl uppbyggda kontaktnät inom servicehandel och restaurang", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

"Vi är jätteglada att vi tillsammans med Sensec tagit fram det första skräddarsydda butikssäkerhetspaketet för vår bransch, en efterfrågad produkt och något som hjälper våra butiker i vardagen både ekonomiskt och trygghetsmässigt", säger Emil Lindell, Försäljningschef Servicehandeln på Menigo.

Stockholm 2018-08-30

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2018-08-30.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm