MediRätt lämnar anbud för upphandling av vårdverktyg i Norge

MediRätt har idag lämnat anbud i en upphandling av digitala dosdispenserare för 22 kommuner i Norge, som leds av kommunen Klepp nära Stavanger.

MediRätt deltar i upphandlingen tillsammans med dotterbolaget Sensec, som kommer att ansvara för Dosells larmfunktion. Resultatet av upphandlingen beräknas offentliggöras i slutet av året och implementeras efter årsskiftet. Därefter löper ramavtalet under två år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Digitala vårdlösningar för läkemedelshantering är ett högaktuellt område i hela Norden. Syftet med den aktuella upphandlingen är att hitta lösningar som minskar felmedicineringen och teknik som gör det möjligt för användarna att bli mer självständiga i sin medicinering.

– En medelstor norsk kommun med 20 000 invånare indikerar till exempel att man lägger upp till 400 timmar i veckan på att administrera och samordna läkemedel från läkare, apotek och användare. Det finns oerhört stor potential att effektivisera detta med hjälp av digitala verktyg, och här är vi övertygade om att Dosell är en passande lösning, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Stockholm 2018-08-29

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö 

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mediratt Pressrelease 2018-08-29.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering. 

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm