MediRätts dotterbolag byter namn till iZafe AB

MediRätts dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe AB och presenterar en ny logotyp.

– Med det nya namnet iZafe tar vi ett steg bort från våra tidigare ägare och stärker kopplingen till vår affär – att erbjuda tjänster och produkter som skapar trygghet för personer på arbetsplatsen, på vägen hem och i hemmet, säger Anders Segerström, VD på iZafe AB.

– Vårt dotterbolag genomgår en spännande resa och namnbytet är ytterligare ett steg i integrationen mellan de båda bolagen, kommenterar Carl Johan Merner, VD på MediRätt.

iZafes logotyp finns i bifogad fil. 

Stockholm 2018-12-18

För frågor hänvisas till:

Carl Johan Merner, VD MediRätt

Anders Segerström, VD iZafe

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-18.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm