CE-märkning av Dosell stärker försäljningen – totalt ordervärde uppgår till 540 000 SEK

MediRätts försäljningsarbete är inne i en intensiv fas, och allt fler kommuner väljer att ansluta sig till Dosell-systemet. Tio kommuner har nu ingått avtal med MediRätt, och det totala ordervärdet uppgår till 540 000 SEK.

– Vi är mycket nöjda över försäljningen av vårt Dosell-system hittills. I oktober tecknade vi vårt första avtal och är redan nu i december uppe i tio stycken avtal med svenska kommuner. Dosell-systemets CE-märkning har medfört en positiv effekt på försäljningen under december. Vi ser fram emot att öka takten på försäljningsarbetet ytterligare nästa år, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Stockholm 2018-12-19

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
 

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-19.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm