MediRätt tecknar sitt första avtal med kommun gällande samarbete kring Dosell

MediRätt har idag tecknat avtal med Ängelholms kommun avseende möjligheten att sälja Dosell. Avtalet innebär att Ängelholm kommer att delta i en workshop som undersöker lämpligheten för Dosell i kommunen. Resultatet ska utgöra underlag för fortsatt utvärdering av Dosell i ett pilotprojekt, med målet att nå ett avtal om inköp till kommunen.

Syftet med workshopen är att definiera kriterierna för ett kommande pilotprojekt och är det första steget mot ett försäljningsavtal med kommunen. Workshopen kommer bland annat att titta på vilka faktorer som är viktiga för kommunen, vilken målgrupp som är lämplig att utvärdera Dosell mot, samt vilka mätetal som Dosell ska utvärderas mot i ett pilotprojekt.

Nästa steg därefter är att genomföra pilottestet, som i sin tur kommer att ligga till grund för inköp av Dosell till Ängelholms kommun.

"Vi är oerhört glada över möjligheten att visa hur Dosell kan bidra till att frigöra tid och pengar för Ängelholms kommun. Skåne är Sveriges tredje största region och här finns stora möjligheter att göra skillnad", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

Avtalsförhandlingar pågår även med flera andra kommuner gällande workshop och pilotavtal.

Stockholm 2018-08-15

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl.14.15. CET.

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:  
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-08-15.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm