MediRätt (iZafe Group) påbörjar arbete med listbyte till Nasdaqs huvudlista

MediRätt har kontrakterat KPMG för att kartlägga de krav som MediRätt behöver uppfylla för att ta klivet från Nasdaq First North Premier till börsens huvudlista.

Redan på bolagsstämman i april togs det första steget i arbetet med att byta lista då KPMG valdes till ansvariga revisorer. Nu har KPMG fått i uppdrag att genomföra en så kallad "pre-IPO workshop" som ska kartlägga de regulatoriska krav som MediRätt behöver uppfylla inför en notering. Arbetet ska mynna ut i en konkret åtgärdsplan för hur MediRätt ska uppnå börsfäighet.

Någon närmare tidplan för listbytet finns ännu inte.

"Att gå upp till stora listan är ett naturligt steg på vår tillväxtresa, det öppnar upp nya möjligheter för oss att attrahera institutionella investerare. Det här är ett spännande första steg i processen", säger MediRätts VD Anders Segerström.

För frågor hänvisas till VD Anders Segerström:
 

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-29.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm