MediRätt avser att delta i upphandling på norska marknaden

Parallellt med den pågående försäljningen av Dosell i Sverige har MediRätt analyserat en eventuell expansion till den norska marknaden. I augusti öppnar en gemensam upphandling av digitala dosdispenserare för 22 kommuner i Norge. MediRätt avser att delta i upphandlingen.

I Norge har ett stort antal kommuner valt att gå samman i gemensamma upphandlingar av digitala hjälpmedel i vården, efter nationella initiativ från myndigheter. En sådan upphandling kommer att drivas av kommunen Klepp nära Stavanger, som kommer att organisera och koordinera upphandlingen för 22 stycken kommuner. Upphandlingen öppnar i augusti och beräknas implementeras efter årsskiftet. Förutsatt att MediRätt uppfyller skallkraven kommer ett anbud att lämnas in.

– Norge och på sikt hela den nordiska marknaden är mycket intressant för MediRätt, där situationen med åldrande befolkning, stort behov av säkrare medicineringslösningar och starka initiativ att digitalisera vården är genomgående. Att kommunerna dessutom gått samman i gemensamma upphandlingar gör det enklare att nå ut till många med riktade insatser, säger Klas Arvidson, försäljningschef på MediRätt.

I MediRätts analys framkommer att totalt 260 av 422 norska kommuner upphandlar eller planerar att upphandla digitala hjälpmedel. Av dessa menar 90 procent att digitala vårdlösningar för medicinering tillhör de mest aktuella områdena. 2016 etablerades i landet en myndighet för e-hälsa, Direktoratet for e-helse, som ansvarar för att driva kommunernas digitala utveckling inom vården framåt.

Stockholm 2018-06-20

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-06-20.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm