MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding

MediRätt genomför kvittningsemission för slutbetalning av iZafe till Sensec Holding I juli 2018 förvärvade MediRätt företaget Sensec Personlig Säkerhet (idag iZafe) av Sensec Holding. För slutbetalningen genomförs en kvittningsemission där 1 512 000 SEK av restskulden om 2 912 000 SEK kvittas mot aktier. Kvittningskurs är satt till 90% av volymbaserad genomsnittskurs mellan 15-21 mars.

Resterande belopp om 1 400 000 erlägges den 21 april.

2019-03-22

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

c/o iZafe AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-03-22.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm