MediRätt byter namn till iZafe Group

Vid bolagsstämman den 10 april beslutades att MediRätt kommer att byta namn till iZafe Group. Namnbytet är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av koncernen, då försäljning av både läkemedelsautomaten Dosell och larmlösningar sker genom dotterbolaget iZafe.

Namnbytet innebär att MediRätt kommer att byta namn och aktieticker på Nasdaq First North. Aktieägarna kommer att meddelas när namnbytet formellt träder i kraft.

"Vi bygger en bolagsgrupp som ska gå i bräschen för att skapa trygghet genom smarta lösningar och välfärdsteknik. Större delen av vår verksamhet sker i iZafe, och med namnbytet gör vi kopplingen till kärnverksamheten ännu tydligare för aktieägare och andra intressenter", säger Carl Johan Merner, ny styrelseordförande för MediRätt.

Stockholm 2019-04-10

För frågor hänvisas till MediRätts styrelseordförande Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB 
Grev Turegatan 11 A 
114 46 Stockholm

E-post: www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-10.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm