Anders Segerström ny VD för MediRättkoncernen (under namnändring till iZafe Group)

I enlighet med beslut som fattades vid årsstämman har styrelsen i MediRätt (under namnändring till iZafe Group) vid ett konstituerande styrelsemöte utsett Anders Segerström till ny VD för koncernen.

Anders Segerström är idag VD för iZafe, dotterbolag till MediRätt/iZafe Group.

"Jag ser fram emot att leda bolaget in i nästa fas. Vi har otroligt mycket spännande på gång, vår resa har bara börjat", säger Ander Segerström, ny VD för MediRätt/iZafe Group.

Stockholm 2019-04-11

För frågor hänvisas till MediRätt/iZafe Groups VD Anders Segerström:

MediRätt AB (publ)
c/o iZafe AB 
Grev Turegatan 11 A 
114 46 Stockholm

E-post:
www.mediratt.com 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2019-04-11.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 8 463 83 00. E-post: . Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm