MediRätt avropar en tredje tranche av konvertibler om 2,5 MSEK

Den 21 maj 2018 meddelade MediRätt att bolaget och European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") hade ingått ramavtal om finansiering genom utgivning av konvertibler till ett värde om högst 50 miljoner SEK över 18 månader. Styrelsen i MediRätt har idag beslutat om ytterligare en emission av konvertibler till Investeraren, om nominellt 2,5 MSEK, motsvarande hälften av den initiala tranchen om 5 MSEK.

Investeraren och MediRätt har kommit överens att inte några teckningsoptioner ska utfärdas i samband med den nu aktuella konvertibelemissionen om 2,5 MSEK. Istället kommer teckningsoptioner relaterade till denna emission att utfärdas vid emissionen av resterade konvertibler om 2,5 MSEK.

"ESGO har stöttat oss fullt ut med ytterligare finansiering i samband med den intensiva utvecklingsfasen av Dosell, trots det oroliga läget på marknaden. Vi är tacksamma för samarbetet inom ramavtalet för finansieringen som de har ställt till vårt förfogande", säger MediRätts VD Carl Johan Merner.

2018-12-20

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com 

Denna information är sådan som MediRätt AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 kl.10.10 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-20.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm