MediRätts dotterbolag iZafe AB tecknar ramavtal med globala ingenjörs- och designföretaget ÅF

Idag tecknade iZafe ett ramavtal gällande larmtjänster- och produkter med ingenjörs- och designföretaget ÅF. Genom avtalet blir iZafe leverantör av personlarm till de av ÅF:s konsulter som är i behov av att kunna larma i tjänsten.

Totalt arbetar drygt 10 000 konsulter och anställda på ÅF, på fler än 100 kontor runt om i världen. iZafe kommer att kunna leverera personlarm till de konsulter eller andra anställda som ÅF anser vara i behov av ökad trygghet på arbetsplatsen, framförallt i samband med ensamarbete utanför kontorsmiljön.

"Det blir en allt viktigare hygienfaktor för företag att kunna erbjuda sina anställda en trygg och säker arbetsplats, oavsett vilken bransch de verkar i. iZafes produktutbud är brett och tjänsterna både tillförlitliga och enkla att använda, vilket uppskattas av allt fler. Att ett av Sveriges ledande ingenjörs- och designföretag väljer just iZafe som leverantör är ett kvitto på detta", säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.

ÅF kommer själva att kunna välja mest lämplig säkerhetsprodukt beroende på om dess anställda har behov av att larma internt eller till en extern larmcentral.

Avtalet gäller i 36 månader.

2018-12-20

För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:

 

MediRätt AB (publ)

Stockholmsvägen 33
181 33 Lidingö
Tel 08-765 66 33
E-post: 
www.mediratt.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MediRatt Pressrelease 2018-12-20.pdf

Om MediRätt AB (publ)
MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm