Medcheck i samarbete med Frisq

Medcheck har ingått ett samarbete med Frisq AB i syfte att på ett smidigt sätt skapa tillgänglighet till Medchecks system i Frisqs koncept. Som ett första steg till fördjupat samarbete har parterna undertecknat ett intentionsavtal som följs upp med ett nytt möte i början av december.

Frisq har, mot bakgrund av omregleringen av apoteksmarknaden, utvecklat ett koncept avseende hemleverans och förbeställning av receptbelagda läkemedel. Medcheck har utvecklat ett system för kontroll av receptbelagda läkemedel, främst för multimedicinerande patienter.

Frisq ser Medchecks system som ett värdefullt komplement i deras koncept för säker och kvalitativ distribution av receptbelagda läkemedel.

Medchecksystemet är patenterat och Medcheck ställer sitt patent, sin erfarenhet, kompetens och sina kontakter till förfogande för projektgruppen. Frisq tillhandahåller avlönad personal, lokaler och testmaterial till projektet.

Vid försäljning av Frisqs koncept, där Medchecks system ingår, skall en överenskommen procentuell del av köpeskillingen tilldelas Medcheck oberoende av om Medchecks system är patentskyddat eller ej.

Stockholm 2015-11-12

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm
Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm