Kvartalsredogörelse januari – september 2015

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag – koncernen

Omsättning: — SEK (– SEK)

Resultat efter finansiella poster:  -2 270 463 SEK (-2 561 782 SEK)

Antal utestående aktier:  8 199 528  (7 410 000)

Om verksamheten

MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

Väsentliga händelser under perioden

I slutet av september meddelade PRV att de skulle ogiltigförklara Medcheck-patentet, vilket kom som en blixt från klar himmel. Verkets agerande är ytterst ovanligt och har förvånat många bedömare. Lyckosamt meddelades en tid senare att det Europeiska patentverket, EPO har för avsikt att ge Dosell europapatent, vilket är en fjäder i hatten och en revansch. EPO handlägger ju även Medcheck-patentet och ett positivt besked därifrån kan ändra positionerna radikalt. Det är fler och fler som går direkt till EPO när de ska patentskydda framförallt mjukvara, vilket kommer att leda till att PRV spelar ut sin roll på sikt.

Skulderna minskar i bolaget och hittills i år har de minskat med över 1 MSEK till nära noll. Den enda väsentliga skuld som idag finns är banklånet på drygt 1,3 MSEK, vilket amorteras med 25 000 SEK varje månad.

Dosell: Diskussionerna med den större aktören och tilltänkte samarbetspartnern om att skapa ett erbjudande till seniorer där Dosell ingår fortgår. Nu handlar det om att utöka erbjudandet till flera beståndsdelar än bara en Dosell och skapa en produktkorg med det som en senior behöver för att leva tryggt i sitt hem.

Medcheck har ingått ett samarbete med Frisq AB i syfte att på ett smidigt sätt skapa tillgänglighet till Medchecks system i Frisqs koncept, utvecklat för hemleverans och förbeställning av receptbelagda läkemedel. Som ett första steg till fördjupat samarbete har parterna undertecknat ett intentionsavtal som följs upp med ett nytt möte i början av december. Se pressrelease per 12 november.

Patentverket vill upphäva patentet men bolaget har överklagat beslutet och PBR, Patentbesvärsrätten kommer att pröva ärendet inom ett till två år. Medcheck är ju patentsökt över hela världen och vi tror på lika positiva besked som med Dosell inom ett år.

Patenttvisterna har begärts vilandeförklarade eftersom det är meningslöst att genomföra en huvudförhandling innan Patentbesvärsrätten gjort sin bedömning avseende Medcheck-patentet.

Granskning av revisor

Kvartalsredogörelsen har inte granskats av MediRätts revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-02-19      Bokslutskommuniké 2015

Lidingö 13 november 2015

Carl Johan Merner

VD

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm