Läkemedelsroboten Dosell implementeras i två nya kommuner

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att partnern Careium Sweden AB nu påbörjar implementering av Dosell i ytterligare två kommuner i Sverige.

Kommunerna, som tillsammans har ca 13 500 invånare som är 65 år och äldre, startar initialt med 10 stycken Dosell för att därefter öka antalet succesivt.

Bristande följsamhet till medicinering är ett stort samhällsproblem, som kräver stora resurser att hantera. Dosell löser medicinhanteringen på ett effektivt sätt och frigör därmed personalens tid för omsorg.
 
“Vi ser framemot att fortsätta implementeringen av Dosell i fler kommuner framöver och därigenom verka för en större självständighet hos omsorgstagarna”, säger Martin Puumalainen Director Nordics and International för Careium AB

Om Careium
Careium är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa och cirka 400 000 personer använder sig av deras tjänster. De allra flesta av dessa är uppkopplade till någon av bolagets fyra larmcentaler i Sverige, Norge och Storbritannien. Larmcentralerna tar emot mer än 25 000 larm om dagen. Läs mer på careium.com

Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker samt förbättrar följsamheten och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador.
Läs mer på www.dosell.se

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm