iZafe har beviljats ett nytt patent för tryggare läkemedelshantering i hemmet

iZafe Group AB (publ.) meddelar att Svenska Patent- och registreringsverket PRV har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av iZafe Groups patentansökningar. Patentet, benämnt ”System och förfarande för medicinleverans anordnade att justera en fördefinierad och förpaketerad medicindos baserat på en patientspecifik parameter”, relaterar till bolagets teknologi för medicinska och digitala säkerhetslösningar för att skapa tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Detta patent ger oss ytterligare skydd i Sverige för läkemedelshantering i hemmet. Efter förvärvet av Pilloxa har vi möjlighet att erbjuda lösningar för säker medicinering för hela patientresan, vilket i praktiken innebär följande steg:
• Pillerburkar eller annan lös medicin i sprutor, tablett- eller flytande form. Där vi med hjälp av vår app påminner, för statistik och eventuellt larmar.
• Sortering i ”dosett” där vi erbjuder en smart uppkopplad version som med hjälp av vår app hjälper till med sortering, påminnelser, larm och statistik.
• Medicin på dospåse där vi med hjälp av Dosell automatiserar alla moment i medicineringen.
Med detta patent kan vi även skapa en unik lösning för tryggare läkemedelshantering i hemmet och därmed möta ett stort och växande behov.säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm