Medcheckpatent och patenttvist avgörs i huvudförhandling i mars

PRV:s beslut att ogiltigförklara Medcheck-patentets överklagades av Medcheck, som tidigare meddelats. Vidare begärde bolaget vilandeförklaring av processen vid Stockholms tingsrätt rörande patenttvisterna med SLL och CGM. Tingsrätten har dock beslutat att lämna bolagets begäran om vilandeförklaring utan bifall med följande förklaring (ur Tingsrättens beslut):

"Med hänsyn till att målet vid Patentbesvärsrätten nyligen har inletts, är det sannolikt att Patentbesvärsrätten inte kommer att hinna avgöra det målet före den 1 september 2016, när den domstolen är tänkt att upphöra. När Patentbesvärsrätten upphör ska inneliggande mål, enligt regeringens förslag (se prop. 2015/16:57), överlämnas till Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) för att avgöras här."

Tingsrätten ser att man genomför den planerade huvudförhandlingen i mars där även patentets giltighet prövas tillsammans med intrångsmålet.

"Vi ser detta som positivt att man tar ett helhetsgrepp kring hela Medcheck-historien, som nu får prövas i en domstol istället för två. Vi har ett starkt case och en spännande rättegång framför oss i mars", säger MediRätts VD Carl Johan Merner.

Som tidigare meddelats påverkar detta inte samarbetet med Frisq. Decembermötet gick bra enligt förväntan, parterna har undertecknat ett sekretessavtal och förhandlingarna fortsätter i januari. Även samtalen med den tilltänkta partnern gällande Dosell återupptas i januari.

Stockholm 2015-12-18

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.
Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm