Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro AS i Norge

Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden.

”Vi är glada att samtliga av våra tester på nya Dosell framgångsrikt slutförts och ser fram emot att från och med idag officiellt presentera nya förbättrade Dosell för alla norska kommuner. Läkemedelsroboten kommer framöver att bli en prioriterad produkt i Hepros produktportfölj. Vi kan nu äntligen påbörja försäljningen, vilket vi ser fram emot.” Säger Geir Tore Jakobsen CEO, Hepro AS

Då Dosell är en medicinskteknisk produkt som kräver hög säkerhet och funktionalitet så har samtliga av våra partners genomfört egna interna kontroller av hårdvara och mjukvara samt säkerställt alla integrationer och larmhantering. Efter implementationen av den första versionen av Dosell uppstod vissa tekniska utmaningar. De problem som utmaningarna föranledde har gjort att kraven på tester och kvalitetssäkring blivit mycket höga för att godkännande av produkten ska kunna ges. Dosell har fått denna kvalitetsstämpel efter att Hepro nu givit sitt godkännande, läkemedelsroboten Dosell är därmed godkänd för den skandinaviska marknaden.

”Dessa tester har tagit längre tid än prognoserat. Samtidigt är vi väldigt glada över att jobba med så pass seriösa partners som gör gedigna egna kontroller för att säkerställa samtliga delar. Hepro AS har varit en mycket viktig partner för oss i utvecklingen och testandet utav Dosell 2.0 och det känns fantastiskt bra att produkten nu är säkerställd i alla led.” Säger Anders Segerström, CEO iZafe Group AB.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm