iZafe Group bjuder in aktieägare och andra intressenter till en frågestund i samband med publiceringen av tredje kvartalets rapport

iZafe Group AB (publ) ("iZafe" eller "Bolaget") meddelar att man i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021, som kommer att publiceras 08:30 CET den 29 november 2021, ger aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget.

Frågorna kommer att besvaras av VD Anders Segerström och publiceras på iZafe Groups investerarsida den 8 december 2021 under rubriken finansiella rapporter, investerarfrågor.
 
Välkommen att skicka in dina frågor till senast kl 10:00 CET den 1 december 2021.
 

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm