iZafes Groups VD, vice VD och styrelse avser teckna sina andelar i pågående inlösen av teckningsoptioner serie TO 8 B

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att VD, vice VD och styrelse avser att utnyttja sina teckningsoptioner av serie TO 8 B för att teckna aktier. iZafe genomförde under november 2019 en företrädesemission av units innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 8 B. Teckningsperioden för TO 8 B är pågående och löper ut den 18 december 2020. Teckningskursen är satt till 3,30 SEK per B-aktie. Avsikten att teckna motsvarar teckning av totalt 113 471 aktier.

”iZafe Group har under året tagit en position som ledande aktör på marknaden för digital läkemedelshantering. Som renodlat Life Science-bolag med vår läkemedelsrobot Dosell har vi gjort många framsteg och fortsätter utveckla verksamheten i rask takt. Kapitaltillskottet från teckningen av aktier i TO 8 B skapar ytterligare förutsättningar för kommersialiseringen och ett breddinförande av Dosell i Norden och i Italien.” kommenterar Anders Segerström, VD iZafe Group.

Avsiktsförklaringarna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, KANTER Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm