iZafe Group lanserar konsumentversion av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man under våren 2021 kommer börja leverera en konsumentversion av Dosell. iZafe Group skapar i och med lanseringen en helt ny privatmarknad som består av de cirka 200 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter.

 • Konsumentversionen av Dosell är en abonnemangstjänst som blir den enda läkemedelsroboten som erbjuder de fler än 200 000 personer i Sverige som får sina mediciner via dospåsar möjligheten att abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen.
 • iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva läkemedelsrobot.

"Vi har under en tid följt vår italienska partners banbrytande arbete med att etablera Sempli Farma, en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Dosell utgör en strategiskt viktig pusselbit i Sempli Farma och nu är tiden mogen för oss att ta initiativet och etablera ett liknande system. Dosell Konsument är en tjänst som initialt lanseras på den svenska marknaden.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group. ”Vi har under året investerat i produktutveckling och uppgradering av Dosell och programvaran för att anpassa Dosell och Dosell-appen till konsumentmarknaden vilket även övriga kunder och brukare kommer dra stor nytta av.”

Läs mer om den kommande lanseringen av Dosell Konsument och förtidsregistrera dig här.

Dosell Konsument är ett led i den långsiktiga strategin för att positionera iZafe Group som en ledande aktör inom digitaliseringen av hemsjukvård. Genom till exempel Apoteket AB och Kronans Apoteks lansering av DosPac* och MinDos** har vem som helst redan idag möjlighet att få sina mediciner paketerade i dospåsar oberoende av om en läkare ordinerar tjänsten eller ej. Genom dessa tjänster där patienten själv betalar en liten månadsavgift kan patienten och dess anhöriga själva avgöra på vilket sätt medicineringen hanteras säkrast.

Dosell Konsument riktar sig primärt till de fler än 200 000 personer som redan idag får sina mediciner via dospåsar samt alla de som i framtiden själva väljer att bekosta medicinering via dospåsar via DosPac och MinDos för ökad säkerhet och trygghet. Dosell Konsument riktar sig även till anhöriga som vill säkerställa att närstående tar rätt medicin vid rätt tid för ökat välmående och för att minimera risken för felmedicinering. Om inte medicinering sker som planerat larmas närstående eller vårdgivare via Dosell-appen och kan snabbt se till att medicinen tas som ordinerat.

Dosell Konsument blir ett värdefullt och tryggt hjälpmedel för den som vill öka säkerheten i sin läkemedelsbehandling och samtidigt få en större frihet och ett större oberoende. Detta är värdefullt för till exempel äldre och multimedicinerande personer. Med en trygg läkemedelsdispensering ökar självständigheten och möjligheten att bo kvar hemma längre.

”Dosell förbättrar patientsäkerheten betydligt eftersom den förhindrar att användaren får fel medicin eller missar en dos. Vi ser ett särskilt stort värde för anhöriga som vill erbjuda tjänsten till sina föräldrar och andra släktingar. Brukaren slipper anpassa sin vardag till tiderna för hembesök och kan leva ett friare liv.” avslutar Anders Segerström, VD iZafe Group.

I takt med att digitaliseringen av sjukvården sätter iZafe Group en ny standard för digital dosdispensering i hemmet som innebär att digital läkemedelsdispensering blir tillgängligt för alla som vill skapa en säker och trygg miljö för dispensering av läkemedel.

Med produkter som Dosell Konsument och framtida patent kan iZafe Group revolutionera vården i hemmet och då framförallt för de användare som vill leva ett självständigt liv hemma längre men med tryggheten av att det finns anhöriga och vårdpersonal som kan ingripa om något går fel.

Fakta Dosell Konsument

 • Dosell Konsument och Dosell-appen är en nischad version av iZafes professionella lösning och anpassad så att brukare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal.
 • Upp till tre personer kan vara mottagare av eventuella larm. Den tillhörande applikationen är anpassad och ger användaren kontroll över bland annat följande inställningar:
 • Exakt tidpunkt för när medicinen kan tas och om den kan dispenseras innan schemalagd dispensering. En tidigare dispensering än det som är förskrivet bör alltid säkerställas med behandlande läkare innan tid för intag ändras.
 • Administration av vilka personer som skall vara mottagare av larmhändelser.
 • När och hur larm skickas via sms till larmmottagarna med varning om att schemalagd medicin inte har plockats ut ur Dosell.
 • Dosell Konsument får en egen app som har en förenklad och anpassad utformning för privat bruk. Appen är kompatibel med samtliga smarta telefoner och hämtas via Google Play och Apple APP Store.
 • Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig via bland annat apotek, vårdcentraler, partners samt via www.dosell.se.
 • Dosell Konsument är en abonnemangstjänst.
 • Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för brukaren räkning.
 • Som tidigare kommunicerats har iZafe Group ett Patent Pending vilket utgör ett viktigt skydd för bolagets vidareutveckling av Dosell som digital plattform. Dosell Konsument är ytterligare ett strategiskt steg inom visionen om ”Den digitala vårdavdelningen i hemmet”.
 • Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig för leverans under andra kvartalet 2021 med det kommer redan nu vara möjligt att anmäla intresse för att säkra tillgänglighet när Dosell Konsument lanseras.

Läs mer om den kommande lanseringen av Dosell Konsument och förtidsregistrera dig här.

Verksam inom vården eller hemtjänstverksamhet?
För er som är verksamma inom vården eller annan professionell hemtjänstverksamhet och vill veta hur ni kan arbeta med och erbjuda Dosell i er verksamhet vänligen kontakta:

Tobias Johansson
Försäljningschef
iZafe Group AB (publ.)
Mobil: +46 72-567 73 61
E-post:

Information om dospåsar från Apoteket AB och Kronans Apotek

*DosPac
Tar du eller en anhörig en eller flera mediciner, kanske vid olika tider på dagen? Med Apoteket DosPac får du dem färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar, så att du själv slipper lägga tid på det. Varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. På varje påse står dina personuppgifter, vad påsen innehåller och när medicinen ska tas. Det ger dig kontroll på att du doserar rätt, vid rätt tidpunkt.
Källa: https://www.apoteket.se/dospac/

**MinDos
MinDos är en abonnemangstjänst för dosförpackning av dina läkemedel. Istället för att få dina läkemedel i burkar eller tablettkartor, får du dem förpackade i enskilda dospåsar samlade i en rulle. Varje dospåse innehåller alla läkemedel som ska tas vid samma tillfälle. Påsen är märkt med personuppgifter, påsens innehåll och tidpunkt vilken läkemedlen ska tas.
Källa: https://www.kronansapotek.se/tjanster/mindos/

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm