iZafe Group släpper uppgraderad version av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering lanserar en uppdaterad version av läkemedelsroboten Dosell. Intresset för Dosell fortsätter växa och tillsammans med partners arbetar iZafe Group kontinuerligt för att uppgradera Dosell med nya funktioner för att uppnå förstärkt prestanda. iZafe Group har etablerat en intern Customer Success grupp som ansvarar för all kommunikation med partners och kunder med målsättningen att tidigt fånga upp önskemål kring utveckling av Dosell och det tillhörande systemet.

”Vi får löpande värdefull återkoppling från pilotprojekt och från våra partners i Norden och i Italien, vilket innebär att vi kan prioritera rätt frågor för att ytterligare förbättra Dosell. Mot bakgrund av den feedback vi dokumenterat har det senaste halvåret varit mycket utvecklingsintensivt med investeringar i produkt, teknik och programvara. Genom fortsatta investeringar i produkt och marknad i kombination med bolagets täta samarbete med partners förstärker iZafe Group sin ledande position på en kraftigt växande marknad.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

I samband med försäljningen av bolagets säkerhetsverksamhet iZafe Security skapades ett nödvändigt handlingsutrymme för löpande investeringar i produktutveckling och kommersialisering av Dosell. Många nya funktioner har släppts i takt med att flera upphandlingar genomförts och att fler piloter sjösätts. Detta i kombination med att partnernätverket breddats och etableraringen internationellt ökar i omfattning.

Några av de nya eller uppdaterade funktioner som utvecklats:

 • En ny säkerhetsfunktion som innebär möjligheten att dispensera dospåsar genom funktionen ”vänta på knapptryckning” har lanserats.
  • När tiden för dispensering inträffar så måste brukaren trycka på knappen för att få ut medicinen. Om man inte trycker på knappen inom en förbestämd tid låses medicinen inuti Dosell.  
 • Ett demonstrationsläge har utvecklats och introducerats för att enklare kunna presentera Dosells funktioner och larmhantering vid till exempel utbildningstillfällen.
 • Möjlighet att ta ut dospåsar med avvikelse från den löpande dispenseringen för att öka flexibiliteten för brukare så att Dosell anpassar sig efter deras rutiner och inte tvärtom.
 • En funktion för att få information om när nästa dispensering ska ske.
 • Förbättrad hantering av minuter i OCR.
 • LED-lampan i dosfacket som lyser rött när brukaren inte tagit ut dospåsen i tid slocknar automatiskt när dospåsen tas ut. Tidigare krävdes knapptryckning. 
 • Validering av finsk dospåse.
 • Investeringar och utveckling av programvara och system har gjorts och då bland annat funktioner för att förbättra hur Dosell kommunicerar med servern vilket gör det lättare att stötta och underlätta partners arbete.
 • En funktion för att avgöra om läkemedelsrobotens placering bör ändras för bättre täckning.
 • I början av nästa år kommer läkemedelsrobotar med inbyggda laddningsbara batterier med 48 timmars batteribackup lanseras för att öka säkerheten ytterligare.
 • En förenklad uppstartsprocess för nya användare att koppla upp sig mot Dosell lanseras under Q1 2021.
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm