iZafe har beviljats patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att Svenska Patent- och Registreringsverket PRV idag, 7 april 2020, godkänt och utfärdat ett patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.

Den 24 april 2019 uttalade sig Patent- och Registreringsverket positivt till iZafes ansökan och man meddelar nu att patent med publiceringsnummer 542287 godkänts och utfärdats idag den 7 april 2020. Patentet är ett av de godkända patent som skyddar Dosells teknologi för säker medicinering. Tillsammans med de övriga immaterialrättsliga skydd som omgärdar Dosell bidrar patentet till att stärka iZafe och Dosells position på marknaden. Patentet kommer att vara i kraft fram till den 16 oktober 2037.

”Det är glädjande att vi idag fått vår patentansökan godkänd. Patentet ger oss ett ännu starkare skydd för Dosells teknologi, och stärker därmed ytterligare Dosells position som den marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering och hantering.” säger Anders Segerström, VD iZafe.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm