iZafe tecknar samarbetsavtal med Doro Care AS i Norge för distribution och försäljning av läkemedelsautomaten Dosell

Stockholm, Sverige och Oslo, Norge – iZafe AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering meddelar att man idag har tecknat ett samarbetsavtal med Doro Care AS i Norge, ett ledande bolag inom välfärdsteknik, läkemedelsautomaten Dosell. Genom att inkludera Dosell i sitt sortiment och utbud av produkter och tjänster för en tryggare vardag stärker Doro Care AS sin marknadsposition mot äldre som läkemedelsbehandlas. I samband med undertecknande av avtalet med iZafe har Doro även lämnat in anbud på upphandling i Norge där Dosell ingår.

Doro Care AS har idag mer än 39 000 anslutna trygghetslarm, fördelat på 130 kommuner. Doro Care AS har levererat tjänster, lösningar och produkter inom välfärdsteknologi sedan 1985 och är i dag Norges största och ledande aktör på marknaden.

iZafe och Doro Care AS delar uppfattningen att digitala lösningar för äldre främjar såväl individ som samhälle. Samarbetsavtalet bidrar till en naturlig övergång i teknikskiftet från manuell till digital läkemedelshantering. Dosell är säkrare för vårdtagare och kommer också frigöra resurser för vårdpersonal; ett av kommunernas mest grundläggande behov.

*”Vi är stolta över det förtroende Doro Care visar oss och vi ser fram emot att tillsammans med Doro accelerera digitaliseringen av läkemedelsdispensering i Norge och därmed bidra till en tryggare vardag för äldre.”*  säger Anders Segerström, VD iZafe AB (publ.).

Marknaden för Dosell är avsevärd. Endast i Sverige får idag mer än 200,000 patienter sina läkemedel i form av färdiga dospåsar för manuell självmedicinering i hemmet.

Dosell kan ersätta den manuella hanteringen och därigenom minska utmaningarna med felmedicinering. Utöver de patienter som idag får sin medicin i dospåsar sköter mer än 500,000 patienter sin medicinering själva i hemmet på andra sätt. Båda dessa grupper utgör en möjlig marknad för iZafe i Sverige.

iZafe offentliggör inga eknomiska detaljer med referens till avtalet.

Om Dosell

Dosell är ett digitalt verktyg för säkrare medicinering som hjälper äldre att ta rätt medicin i rätt tid. Genom att påminna och leverera den aktuella dosen förbättrar Dosell följsamheten till läkemedelsbehandlingen och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador. Dosell är navet i ett digitalt eko-system där hemsjukvård och anhöriga är uppkopplade till Dosell via en app i telefonen. Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Om Doro

Doro designar, utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter speciellt anpassade för seniorer. Doro är noterade på Stockholmsbörsen och specialiserar sig på mobiltelefoner och trygghetstjänster som hjälper äldre och deras nära till ett komplett och kompromisslöst liv. Doros produkter finns i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm