iZafe tecknar partneravtal med Zafe Care Systems AB för försäljning av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal med en ny svensk partner, Zafe Care Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedesroboten Dosell. Under första kvartalet tecknade iZafe även ett strategiskt distributörsavtal med svenska vårdbolaget Viser AB. I och med dagens avtal har iZafe kraftigt utökat sina försäljningsresurser i Sverige.

Zafe Care Systems AB och Viser AB kommer att inkludera iZafes digitala läkemedelsrobot Dosell i sina respektive produktsortiment och tar därigenom ett helkundsansvar genom att hantera slutkundskontakten och support inom sina egna organisationer.

”Genom att utöka vårt partnernätverk i Sverige och internationellt kan vi snabbt skapa en bred och omfattande exponering av Dosell mot alla viktiga kundgrupper på olika marknader. Vi har varit noggranna med vilka partners vi väljer att samarbeta med då vi ställer höga krav på kvalitet och hur stora respektive partners befintliga kundstockar är. Zafe Care Systems AB är en väletablerad aktör på marknaden för välfärdsteknik inom vård, omsorg och Zafe är redan en långvarig leverantör till 200 kommuner i Sverige. Mot bakgrund av denna position kommer Zafe Care Systems AB bli en strategiskt viktig partner för oss.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB.

Tillsammans med Viser AB och Zafe Care Systems AB bearbetar iZafe Sveriges kommuner för att tillsammans möta det ökade behovet av säker läkemedelshantering och självständig medicinering genom läkemedelsrobotar.

”Dosell är en självklar komponent inom Sveriges regerings satsning att digitalisera vården. Dosell digitaliserar distributionen av läkemedel och bidrar till att förbättra folkhälsan. Vår position på marknaden är extra viktig nu när våra äldre är speciellt utsatta till följd av Covid-19. Genom Dosell kan vårdtagaren få rätt medicin i rätt tid och samtidigt minimera behovet av fysisk medicinöverlämning, oavsett om brukaren är boende på äldreboende eller i hemmet.” avslutar Anders Segerström.

iZafe stärker vården och äldreomsorgen digitalt och har på kort tid etablerat en växande kapacitet internationellt genom ett partnernätverk. Till de två senaste avtalen i Sverige har iZafe tre partners i Norge, en i Italien, en i Finland och en i Tyskland. Kontinuerligt förs dialoger med fler nya intresserade partners, vilket bekräftar iZafes expansiva position på marknaden för läkemedelsrobotar inom vårdens digitaliseringsarbete.

Om Zafe Care Systems AB
Zafe Care Systems levererar välfärdsteknik över hela Sverige. Deras främsta kunder är kommuner och hjälpmedelscentraler. Systemen används i mer än 200 kommuner och passar tack vare sin marknadsledande teknik alla typer av omsorgsboenden. Zafe Care Systems lösningar möjliggör en bättre livskvalitet och självständighet för brukarna och tillgodoser personalens behov av effektiv larmhantering.

Gå till Zafes webbplats.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm