iZafe och Växjö kommun i samarbete för att öka tryggheten

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet meddelar att man tecknat avtal efter vunnen upphandling med Växjö Kommun, Södra Smålands Avfall & Miljö, Vidingehem AB, Växjöbostäder AB, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab) för att öka säkerheten. Avtalet gäller till och med 2022 med möjlighet till förlängning. Avtalet omfattar bland annat utbildning och support, webbaserad portal/verktyg för att administration och bevakning, larmcentralstjänster och personlarm med en ungefärlig volym på 100 abonnemang.

Syftet med upphandlingen är att öka trygghet och säkerhet för personal genom bärbara, diskreta och enkla personlarm och inomhuspositionering. iZafe har byggt upp en molnlösning som digitaliserar hela hanteringen av larm, samtidigt som larmen är enkla och lätthanterliga för slutanvändaren. Systemet gör att alla befintliga och kommande produkter kan integreras till fullo både internt och externt mot valfri larmcentral. iZafe levererar en helhetslösning där tjänster som effektiva säkerhetsrutiner och strukturer för uppföljning ingår.

”Vår molnlösning underlättar för våra kunder genom enklare larmhantering. Vi är idag helhetsleverantör till många kommuner och företag i Sverige vars hot- och våldsbild varierar. Vårt engagemang och vår expertis inom säkerhetssystem och larmtjänster gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner. Vi ser fram emot att utveckla säkerhets- och trygghetsarbetet i Växjö kommun”, säger Anders Segerström, VD på iZafe.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm