iZafe och vårdbolaget TioHundra inleder ett pilotprojekt med läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man inleder ett pilotprojekt tillsammans med vårdbolaget TioHundra AB avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos Tiohundra i Norrtälje kommun.

Tiohundra och iZafe har som målsättning att under pilotprojektet identifiera, prioritera och arbeta för att möjliggöra verksamhetsutvecklingar i Norrtälje kommun. Tiohundras ambition är att införa den teknik som Dosell representerar för att underlätta och skapa en tryggare läkemedelsdistribution inom verksamhetsområdet hemtjänst och personlig assistans. 
 
– Genom att använda Dosell kan TioHundra avlasta personal inom verksamheten, då läkemedelsrobotar ökar tryggheten och kan spara både tid och resurser. Dosell kan också förenkla samordning av funktioner med bolagets läkemedelssignering för att undvika dubbelregistrering. En avgörande fördel med Dosell är att användarna får en tryggare tillvaro och kan leva ett självständigt liv hemma under längre tid, med minskad risk för felmedicinering. Även anhöriga får ökad trygghet med stöd av funktionen för fjärrbevakning.” säger Anders Segerström, VD iZafe. 
 
Om pilotprojeket
TioHundras syfte med pilotprojektet är att möjliggöra egenvård av läkemedelshanteringen och på så sätt öka självständigheten hos patient/brukare. Digitala hjälpmedel som läkemedelsrobotar inryms under välfärdsteknik som en viktig stödfunktion för att på ett tryggt sätt säkerställa läkemedelshanteringen, vilket idag hanteras fysiskt. Vårdpersonalen i Norrtälje behöver varje dag förflytta sig långa avstånd och många patienter behöver flera besök per dag, för medicinöverlämning och andra mindre hjälpinsatser. Med digitala hjälpmedel hoppas TioHundra kunna effektivisera verksamheten genom att minska antalet besök och istället förbättra kvaliteten i besöken. 
 
Testperioden av Dosell kommer att utgöra underlag för om TioHundra väljer att genomföra en upphandling för läkemedelsrobotar.
 
Om TioHundra AB
Tiohundra är unik i Sverige genom att äga hela spannet av vårdtjänster inom sjukvård och omsorg. Tiohundras innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Norrtäljemodellen är uppmärksammad både regionalt och internationellt och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild för övriga kommuner, landsting och regioner.
 
Om läkemedelsroboten Dosell
Dosell är en läkemedelsrobot som hanterar dospåsar. Dosrullen installeras i roboten och programmeras av personal. Läkemedlen administreras därefter ut i roboten på angivna tidpunkter på dospåsen. Dospåsen klipps i samband med administrationen upp och patienten tar sedan sin medicin självständigt. En påminnelsefunktion underlättar för patienten att komma ihåg att ta sin läkemedelsdos. I de fall patienten trots påminnelsen inte tar sin dospåse skickas ett larm ut via en applikation till personal som då kan göra ett hembesök för att säkerställa läkemedelsdistributionen.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm