iZafe och Aleris inleder pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering

iZafe Group AB (publ.) meddelar idag att man inleder ett pilotprojekt med Aleris. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Aleris för patientgruppen avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

I oktober får 30 patienter inom den avancerade hemsjukvården, i Region Stockholm, för första gången en robot som hjälper dem att ta sin medicin. Syftet är att minska risken för felbehandling av läkemedel, under- och överdosering eller förväxling av läkemedel. I vissa fall kan risken för missbruk även minskas.
 
— Läkemedelsrobotar innebär stora positiva förändringar för patientsäkerheten. Om inte patienten tar sina läkemedel går ett larm till våra sjuksköterskor, säger Maria Frick, legitimerad apotekare Aleris närsjukvård.
 
Aleris har undersökt möjligheten att införa så kallade läkemedelsrobotar inom den avancerade hemsjukvården i Region Stockholm. Totalt har 30 Dosell läkemedelsrobotar från iZafe köpts in. Under oktober kommer läkemedelsroboten att introduceras för den första patienten som vårdas inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).
 
— Vi ser stora möjligheter med läkemedelsrobotar inom specialistsjukvården. Innovation och teknik som kan hjälpa våra patienter till ökad självständighet samtidigt som patientsäkerheten ökar eller bibehålls är viktigt för oss, säger Maria Frick.
 
Det är första gången en läkemedelsrobot integreras inom den avancerade hemsjukvården.
 
— Vi är oerhört stolta över att fortsatt få bidra till att hjälpa flera patientgrupper och underlätta vardagen med vår unika läkemedelsrobot. Vi ser fram emot att påbörja implementeringen av Doseller hos Aleris. Efter tre månader genomförs en utvärdering för att ser hur många läkemedelsrobotar verksamheten önskar ta in, säger Anders Segerström, CEO iZafe Group.
 
För vissa patientgrupper är roboten ett viktigt hjälpmedel. Giftinformationscentralen fick under fjolåret in en rad samtal om patienter som av feldosering eller förväxling fått i sig läkemedel felaktigt. 61 procent av dem rekommenderades att söka sjukvård. I gruppen återfinns många allvarliga överdoseringar.
 
— En läkemedelsrobot säger till när en patient ska ta sina läkemedel, samtidigt är läkemedel för kommande administreringstillfällen oåtkomliga, säger Maria Frick.
 
En annan fördel med läkemedelsrobotar är ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdeskapande aktiviteter.
 
Det är inte alla patienter inom specialistsjukvården som är lämpliga för läkemedelsrobot, det görs alltid en bedömning och förankras med läkaren att patienten kan hantera sin medicinering med och att det är en lämplig lösning för just denna individ.
 
Så fungerar en läkemedelsrobot inom specialistsjukvården
Läkemedelsroboten, inte större än en skokartong, placeras i patientens hem. Roboten laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. Läkemedelsroboten avläser tidpunkt för nästa läkemedelsintag och vid korrekt datum och klockslag matas en dospåse fram och blir därmed tillgänglig för patienten. För att påminna om att det är dags att ta läkemedel signalerar roboten med ljus och ljud.
 
Om patienten av någon anledning inte tar ut sin dospåse från roboten kommer patientens sjuksköterska att få ett larm om detta och kontaktar då patienten, antingen genom ett telefonsamtal eller ett besök.
 
För vidare information kontakta:
Kenan Harbas, presschef Aleris, +46 707 834 203
Anders Segerström, CEO iZafe Group, +46 70-875 14 12
 
Om Aleris
Aleris vision är att leda vägen till morgondagens hälsa och vård. Genom innovativa lösningar skapar vi möjligheter till ett bättre och friskare liv samtidigt som vi bidrar till ökad tillgänglighet och samhällsnytta. Aleris är en skandinavisk vårdgivare med två miljoner patientbesök om året och bedriver specialistsjukvård på över 130 platser i Sverige, Norge och Danmark.
 
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners. Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker samt förbättrar följsamheten och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm