iZafe Group utökar sin informationsutgivning

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av vården meddelar att man utökar sin informationsutgivning till aktieägare och andra intressenter. Som komplement till kommunikation av viktiga händelser och regulatoriska nyheter enligt gällande regelverk utökas informationsutgivningen med en kanal via hemsidan för löpande uppdateringar som inte omfattas av regler för offentliggörande.

Nyhetsflödet kommer finnas tillgängligt via en egen avdelning på www.izafegroup.com/bolagsuppdateringar.

I samband med detta har iZafe Group tidigarelagt publiceringen av frågestunden som hölls i samband med bokslutskommunikén 2020 i skriftlig form under rubriken investor relations. En video som fördjupar en del av frågorna kommer att publiceras, som tidigare kommunicerats, den första mars 2021.

Säkerställ att du prenumererar på våra nyhetsbrev och pressmeddelanden samt följer våra sociala kanaler för att ta del av den senaste informationen.

Våra sociala kanaler är:
Instagram
Facebook
Linkedin

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm