iZafe Group uppdaterar sin vision och strategi

Styrelse och ledning har under en längre period utvecklat iZafe Groups vision och strategi. Nu presenterar vi den för aktieägare och intressenter för att skapa en förståelse för vart iZafe Group är på väg som bolag.

I dag erbjuder bolaget en produkt, Dosell, som bygger på att säkerställa rätt medicin vid rätt tid via dospåsar. Vikten av god följsamhet gäller dock för fler än de som får mediciner via dospåsar. Genom att bredda vårt erbjudande från manuell medicinhantering i mobilappen till ett helhetserbjudande som automatiserar hela flödet med Dosell, blir iZafe Group bolaget som hjälper samtliga att ta rätt medicin vid rätt tid.

Vår nya vision är därför ”hälsa tack vare god följsamhet.”

För att åstadkomma detta ska vi utveckla ett helhetserbjudande av digitala tjänster och produkter som säkerställer att rätt medicin tas vid rätt tid med målsättningen att tydligt kunna visa hälsoeffekterna av följsamhet kombinerat med värden från andra sensorer:

  • Vår app är grunden till alla lösningar som kan användas ihop med Dosell, andra enheter eller som standalone och skall påminna och säkerställa följsamhet oavsett om medicinerna är förpackade i dospåsar, pillerburkar, sprutor, tablett- eller flytande form. Den skall även föra statistik och eventuellt larma vid utebliven medicinering. Larm kan nå användaren såväl som anhöriga och/eller vårdpersonal.
  • Sortering i en förvaringsbehållare för mediciner där vi erbjuder en smart uppkopplad version som med hjälp av vår app hjälper till med sortering, påminnelser, statistik och larm till valda personer vid utebliven medicinering.
  • Medicin på dospåse där vi med hjälp av Dosell automatiserar alla moment i medicineringen.

På detta sätt får vi tillgång till en stor datamängd som kommer att hjälpa oss att förstå våra kunder, veta när vi ska erbjuda användaren produkter för att säkerställa följsamheten, skapar möjligheter till nya samarbeten och underlag till läkare avseende framtida vårdinsatser eller ändringar i medicineringen.

Följsamhetsdata är också ett viktigt underlag för läkemedelsbolag och andra intressenter som genomför kliniska studier. Därför är även dessa intressenter en tänkbar intressent för iZafe Group.

”Vi går nu in ett nytt skede av vår resa mot att bli marknadsledande för att förbättra följsamheten och därmed hälsan. Vi ska se till att alla som medicinerar ska ha de bästa förutsättningarna för att ta rätt medicin vid rätt tid genom smarta, digitala och moderna lösningar. Under resten av 2022 kommer vi att kunna se en rad intressanta uppdateringar i vårt bolag för att säkerställa att denna vidareutveckling går enligt plan. Vi ser fram emot att kunna kommunicera dem framgent.” säger Joachim Källsholm, styrelseordförande iZafe Group AB.

Kopplat till den nya strategin genomförs nu flera förändringar inom organisationen. I och med den nya riktningen som bolaget tar, har styrelsen kommit överens tillsammans med vice VD och Commercial Director Tobias Johansson att gå skilda vägar.

iZafe Group har valt att rekrytera Henrik Windahl som Business Unit Manager som startar 30 maj. Henriks bakgrund och omfattande erfarenheter inom partnerförsäljning och affärsutveckling kommer att bidra till att ta bolagets försäljning av Dosell till de nivåer som behövs för att kunna ta nästa steg i iZafe Groups utveckling och framgång både nationellt och internationellt.

Läs iZafe Groups nya bolagsberättelse här.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm