iZafe Group tecknar partneravtal med Vivago och genomför ett första gemensamt pilotprojekt

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man tecknat ett partneravtal med vårdbolaget Vivago i Finland. Samtidigt inleder iZafe och Vivago ett första pilotprojekt som omfattar 20 läkemedelsrobotar.

Resultatet av pilotprojektet kommer utgöra beslutsunderlag för ett kommande kommersiellt upplägg som utgår från en integrerad lösning med automatiserad dispensering via dospåsar och läkemedelsrobotar. Målsättningen är att skapa en helhetslösning för brukare och samtidigt reducera behovet av hembesök vid medicinintag.

”Vi är stolta över samarbetet och ser fram emot att utveckla branschen i Finland tillsammans med Vivago. I ett första skede genomför vi en gemensam marknadsanalys för att bygga kunskaper om den finska marknaden. Vi är dessutom speciellt glada över att vårt samarbete redan har resulterat i ett strategiskt viktigt pilotprojekt.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

Under hösten har stora utbildningsinsatser genomförts inför pilotprojektet som beräknas inledas direkt efter årsskiftet. Under pilotprojektet kommer 20 brukare att använda Dosell för att sköta sin medicinering.

”Vi är mycket glada över samarbetet mellan Vivago och iZafe. Detta samarbete kommer att vara ett viktigt steg för Vivagos framtida satsning på digitalisering av läkemedelsdispensering i Finland samtidigt som det stärker vårt tjänsteerbjudande. Samarbetet med iZafe och deras digitala läkemedelsdispenser Dosell möjliggör ett mer omfattande tjänsteerbjudande till våra kunder i Finland. Vivagos hälso- och trygghetslösningar tillsammans med Dosell skapa en ökad säkerhet och bättre vård för våra äldre.” Niina Vilkas, VD Vivago Ltd.


Om Vivago
Vivago utvecklar smarta lösningar för förebyggande vård genom att övervaka och analysera användarnas hälsostatus i realtid och välbefinnande 24/7. Vivagos lösning har också alla funktioner för sjuksköterskeanropssystem och den tjänar hela vårdkedjan från hemsjukvård och assistans till rehabiliteringscentra och sjukhus. Över 100 000 människor använder Vivagos lösningar dagligen. Full digitalisering av hälsotillståndsuppföljningen öppnar en revolutionerande väg för att ändra vårdleverans från reaktiv till förebyggande och att skräddarsy helt patientcentrerad resultatdriven vård.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm