iZafe Group AB har offentliggjort årsredovisning för 2022

iZafe group AB (publ.) meddelar härmed att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2022.

Årsredovisningen bifogas samt finns tillgänglig på bolagets webbplats: www.izafegroup.com

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm