iZafe Group tecknar avtal med Medcam AB, en internationell leverantör av medicinteknik

iZafe Group (publ.) meddelar härmed att man tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska marknaden, men potentialen till flera länder finns för bolaget i närtid.

“Vi har hög efterfrågan kring produkter som möjliggör en mer digital sjukvård där medicinering och följsamhet är en viktig faktor. Läkemedelsroboten Dosell är ett perfekt komplement till detta, som säkerställer följsamheten på ett säkert sätt, samtidigt som den integreras för att möjliggöra en mer proaktiv och digital vård.
Den holländska marknaden har väldigt stor potential och vi inleder detta samarbete, då efterfrågan från våra kunder är hög kring läkemedelsrobotar”, säger Robert Camara, VD Medcam.
 
“Den holländska marknaden har länge varit ett mål för oss att komma in på, detta då det är det land som har kommit längst i Europa kring medicinering på dospåse. Vi är nu mogna att inleda fler samarbeten som möjliggör att vi breddar till flera marknader och ser fram emot att få börja jobba med Medcam och deras kunder”, säger Anders Segerström, VD iZafe Group.
 
 
Om Medcam
MedCam AB marknadsför och säljer medicintekniska produkter och fokuserar på produkter med hög kvalité från stabila leverantörer. Bolagets affärsidé är att förse den nordiska- och europeiska marknaden med högkvalitativa produkter till bra priser med hög service.
Bolagets leverantörer finns över hela världen, bl.a. USA, Frankrike, Tyskland och Kina. Medcam eftersträvar hela tiden att kunna tillgodose kundernas behov och efterfrågan och söker kontinuerligt av marknaden, för att kunna erbjuda bättre och innovativa produkter i nutid och för framtiden.
För mer information läs mer på www.medcam.se
  
Om Dosell
Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.
I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.
Läs mer på www.dosell.se

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm