iZafe Group tecknar avsiktsförklaring med Apoteket AB om försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man tecknar avsiktsförklaring med Apoteket AB för att undersöka möjligheterna att teckna ett samarbetsavtal mellan parterna och introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Ett eventuellt avtal med Apoteket och deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapar en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Som tidigare kommunicerats lanserar iZafe Group en konsumentversion av Dosell under 2021 vilken skapar en helt ny privatmarknad. Konsumentversionen av Dosell är en abonnemangstjänst som erbjuder de fler än 200,000 personer i Sverige som medicinerar via dospåsar möjligheten att abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. Utöver de som idag använder dospåsar riktar sig tjänsten också till alla de 500,000 som sköter sin medicinering på egen hand, exempelvis med hjälp av dosett. Dessa personer är också en prioriterad målgrupp för Apotekets tjänst DosPac. Dosell Konsument riktar sig även till anhöriga som vill säkerställa att närstående tar rätt medicin vid rätt tid för ökat välmående och för att minimera risken för felmedicinering. Om inte medicinering sker som planerat larmas närstående eller vårdgivare via Dosell-appen och kan snabbt se till att medicinen tas som ordinerat.

”Det är allmänt känt att felmedicinering är ett stort hälsoproblem och att det kan få förödande effekter för individens hälsa att missa en dos, ta fel piller eller kombinera läkemedel som kan vara skadliga att ta tillsammans. Att få sina läkemedel färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar innebär främst ökad säkerhet men också att man själv slipper lägga tid på hanteringen. Vårt strategiska beslut att lansera en konsumentversion av vår läkemedelsrobot via Apoteket grundar sig i att vi ser samhällets behov av att förenkla processen kring läkemedelshantering i hemmet och av att förstärka följsamheten till läkemedelsbehandlingar. Det känns naturligt att tillsammans med Apoteket ta ett aktivt ansvar i samhället vad gäller säkerheten kopplad till medicinering.” Kommenterar Anders Segerström, VD iZafe Group.

Kombinationen av dosförpackade läkemedel och en läkemedelsrobot gör medicineringen i hemmet säkrare och bidrar till en bättre följsamhet. Dospåsar är idag det säkraste sättet att medicinera och patientsäkerheten förbättras ytterligare med Dosell eftersom risken att användaren får i sig fel läkemedel eller missar en dos näst intill elimineras.

”Nu tar vi nästa steg och tillhandahåller en digital service som ytterligare kommer underlätta för människor att få ordning på sina mediciner. Dos är en fantastisk tjänst som dagligen hjälper många människor att enklare komma ihåg att ta de läkemedel som läkaren har ordinerat. Såväl ett verktyg för följsamhet som en tjänst som underlättar för de som har flera mediciner varje dag. Användaren får sina läkemedel färdigsorterade och kvalitetsgranskade av en farmaceut, vilket ger en trygghet att veta att det blir rätt. Dosell är ett bra komplement till dos för att dagligen bli påmind. Tryggheten ökar ytterligare då användaren, anhöriga eller andra kan få notiser via SMS om en dos inte tas.” Kommenterar Magdalena Borg, Affärsområdeschef Dos Apoteket AB.

I den rådande digitaliseringsvågen inom sjukvården sätter iZafe Group och Apoteket AB en ny standard för läkemedelshantering och dispensering i Sverige som innebär att digital läkemedelsdispensering genom dospåsar blir tillgängligt för alla som vill skapa en trygg och säker hemmiljö för läkemedel hemma.

Om Dosell Konsument

  • Dosell Konsument och Dosell-appen är en nischad version av iZafes professionella lösning och anpassad så att brukare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal.
  • Dosell Konsument kommer att finnas tillgänglig för leverans i augusti 2021 med det är redan nu möjligt att anmäla intresse för att säkra tillgänglighet när Dosell Konsument lanseras.

Om Apoteket AB
Apoteket AB är Sveriges största apotekskedja och ett statsägt företag med uppgift att bedriva detaljhandel med läkemedel i Sverige. Apoteket driver cirka 400 apoteksbutiker i Sverige.

Utöver apoteksverksamheten erbjuder Apoteket också läkemedelsförsörjning med tillhörande farmacitjänster till sjukhus, vårdcentraler, tandvårdskliniker, kommunala enheter och privata vårdbolag och arbetar även med hälsotjänster till arbetsgivare via så kallade Sjukhusapotek, samt har ApoDos-verksamhet i Sverige.

Apoteket DosPac är en tjänst för att få sina läkemedel färdigsorterade, doserade och förpackade i dagliga dospåsar. Varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. På varje påse står personuppgifter, vad påsen innehåller och när medicinen ska tas. Läs mer om DosPac: https://www.apoteket.se/dospac/

Presskontakt Apoteket AB
Beatrice Backman 
073-069 27 04

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm