iZafe Group inleder pilotprojekt med utvalda konsumenter inför lanseringen av Dosell konsument

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man inleder ett pilotprojekt med tjugo utvalda personer ur en grupp av flera hundra intressenter som anmält sig för att få möjligheten att testa Dosell konsument före lanseringen. Resultatet kommer bidra till att identifiera eventuella förbättringsområden kring tjänsten och kommer ligga till grund för den slutliga produkt som lanseras efter sommaren.

Som tidigare kommunicerats lanserar iZafe Group en konsumentversion av läkemedelsroboten Dosell. Som ett resultat av en begränsad annonsering på sociala medier har bolaget fått in flera hundra intresseanmälningar från privatpersoner som vill testa Dosell för egen räkning eller hjälpa en anhörig. I juni startar iZafe Group ett pilotprojekt med tjugo utvalda personer som registrerat sig via ett formulär på www.dosell.se för att få testa Dosell under sex veckor.

”Intresset för att testa Dosell Konsument har varit stort och vi är glada över marknadens respons. Efter sommaren startar vår planerade lanseringskampanj med målsättningen att nå ut brett till blivande kunder och användare av Dosell” säger Anders Segerström, VD iZafe Group AB. ”För närvarande förs diskussioner med möjliga samarbetspartners som kommer att innebära en snabbare och bredare utrullning av Dosell på konsumentmarknaden.”

Målet med Dosell Konsument är att i grunden förändra vården för användare som vill leva ett självständigt liv hemma längre men med tryggheten av att det finns anhöriga och vårdpersonal som kan ingripa om något går fel. iZafe Group vill sätta en ny standard för digital dosdispensering i hemmet som innebär att digital läkemedelsdispensering blir tillgängligt för alla som vill skapa en säker och trygg miljö för dispensering av läkemedel.

Dosell skapar en tryggare tillvaro som gör att användarna kan leva ett självständigt liv hemma under längre tid, med minskad risk för felmedicinering. Detta är värdefullt för till exempel äldre och multimedicinerande personer. Även anhöriga som vill erbjuda tjänsten till sina föräldrar och andra släktingar får ökad trygghet med stöd av funktionen för fjärrbevakning.

Om Dosell Konsument

  • Dosell Konsument och Dosell-appen är en nischad version av iZafes professionella lösning och anpassad så att brukare och anhöriga själva kan administrera och säkerställa rätt medicinering utan att vara beroende av vårdpersonal.
  • Dosell Konsument är en abonnemangstjänst. Abonnemang för Dosell Konsument kan tecknas och bekostas av till exempel anhöriga för brukaren räkning.
  • Dosell Konsument kommer finnas tillgänglig för leverans efter sommaren 2021 men det är redan nu möjligt att anmäla intresse för att säkra tillgänglighet när Dosell Konsument lanseras.
Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm