iZafe Group släpper rapport om läkemedelsanvändning.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – släpper ”Ingen vill ta fel medicin” en rapport om läkemedelsanvändning och säkerhet vid medicinering. Rapporten gjordes i samband med marknadsundersökningen vid lanseringen av Dosell konsument.

Varje år tar 6,7 miljoner svenskar receptbelagd medicin, enligt Socialstyrelsen. Att ta fel medicin vid fel tillfälle eller att helt glömma sin dos är farligt för en multimedicinerande person. Risken att ta fel medicin blir en stressfaktor och ger en känsla av oro. I rapporten kan man läsa att 31 procent nämner att de behöver någon form av hjälp med sin medicinering.

”Min pappa, som tar flera läkemedel dagligen, såg tidigt fördelarna med Dosell för sin egen del och han känner en stor trygghet i att minimera risken att missa sin föreskrivna dos. Jag som anhörig känner ett lugn att varje dag få ett kvitto på att pappa inte glömt sin medicin. Med vetskapen att det avlider 3 000 personer varje år i Sverige till följd av felmedicinering, känns det oerhört bra att veta att jag som anhörig gör vad jag kan för att tillse att min egen fars läkemedelshantering är så trygg som den är tack vare Dosell.” Säger Ida Almgren, CFO iZafe Group AB.

Felmedicinering är ett mycket farligt problem i samhället som inte får tillräckligt med
uppmärksamhet. Det kostar både liv och lidande för den som drabbas och skapar stor
oro för anhöriga. En äldre person som glömt att ta sin medicin läggs ofta in på sjukhus. Ett vårddygn kostar 15 000 kronor. Sammanlagt kostar felmedicinering idag 20 miljarder kronor per år för samhället.
 
Den bifogade rapporten visar resultatet av en undersökning som genomförts av opinions och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av iZafe Group och Dosell. Under 2021 har 2063 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18 år och uppåt i Sverige. Data vägdes utifrån kriterierna kön, ålder och region mot bakgrund av en modell från Statistiska Centralbyrån.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm