Första italienska versionen av Dosell skickads idag till Sempli Farma i Italien.

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – meddelar härmed att de första läkemedelsrobotarna anpassade för den italienska konsumentmarknaden är nu skickade till Sempli Farma i Italien för pilotprojektet.

I oktober i år komunicerade vi om det kommande pilotprojektet i Italien. Med en viss försening kan vi nu meddela att läkemedelsrobotarna skickats från Sverige och förväntas levereras till Sempli Farma under nästa vecka.
 
Samtliga delar så som Dosell, manualer, mobilapp, system och broschyr är klara och anpassade för den italienska marknaden vilket gör att Sempli Farma fått allt för att komma igång.

Om Sempli Farma by Remedio S.R.L
Det italienska vårdbolaget Remedio har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners i Italien för att hitta en kombination av olika hjälpmedel inom läkemedelshantering och distributionskanaler som möjliggör för äldre att bo hemma längre. Till skillnad från i Sverige har möjligheten att få medicin på dosrulle inte funnits i Italien; detta har inspirerat Remedio till att lansera konceptet dospåsar och utveckla helhetslösningen Sempli Farma.

Sempli Farma är en tjänst som via apoteken kopplar ihop behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Vårdkonceptet har som syfte att minska vårdkostnader och effektivisera det italienska sjukvårdssystemet. Dosell blir den ultimata slutkomponenten genom att leverera dospåsarna samtidigt som följsamheten av medicineringen kan kontrolleras och statistik erhållas.

Sempli Farma har vuxit under 2020 och 2021 genom en kapitalanskaffning om
300 000 euro. Organisationen har stärkts upp med en klinisk ingenjör, en försäljningschef som arbetar med att skapa ett externt säljnätverk och en marknads- och kommunikationsavdelning.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm