iZafe Group informerar om affärsläget i Norge och i Italien

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag inom digitalisering av läkemedelsdispensering och personlig säkerhet uppdaterar avseende affärsläget i Italien och Norge.

Som kommunicerats under våren har iZafe Group vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partners samt framgångsrikt deltagit i en nationell upphandling av läkemedelsrobotar i Norge. I syfte att hålla marknaden löpande uppdaterad vill iZafe informera om utvecklingen i Norge, som för närvarande är bolagets viktigaste marknad, samt informera om utvecklingen i Italien.

Norge
Framgångarna i Norge bygger på att iZafe under kort tid byggt upp kapacitet genom etablering av ett partnernätverk som visat prov på att marknadsföra Dosell som den ledande produkten inom läkemedelsdispensering.
 
Som tidigare kommunicerats har Dosell skördat framgångar i Norge under våren. iZafes partner Hepro AS vann en nationell upphandling i Norge där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi och avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till 62 norska kommuner. Som ett led i upphandling genomgick Dosell en mycket omfattande undersökning och test avseende teknik, pålitlighet och funktionalitet för att upphandlaren skulle säkerställa att Dosell levde upp till det mycket högt uppsatta kraven. Dosell klarade kraven och finns nu med i det sortiment som de aktuella kommunerna kan avropa från, vilket sannolikt kommer ske tidigast under augusti – september 2020. Som ett led i att ytterligare säkerställa att Dosell motsvarar kundens högt ställda förväntningar har ett antal digitala utbildningstillfällen genomförts.
 
Utöver framgångarna tillsammans med Hepro har samarbetet med iZafes partner Doro Care AS börjat ge resultat. Efter ett lyckat pilottest av Dosell via Doro Care AS lades en initial order på 50 läkemedelsrobotar för att täcka ett omedelbart behov hos kommuner som använder sig av Doros trygghetsplattform. På grund av förseningar i upphandlingsprocessen har kommunerna meddelat Doro att de kommer att starta processen med att implementera medicinpåminnare först efter sommaren. Att initiera en process nu skulle vara allt för krävande för den personal som arbetar under sommarmånaderna.

”Dosell är den enda av de tre utvalda robotarna som redan integrerats med Hepros digitala välfärdsplattform, vilket är en stor fördel för Dosell. Ytterligare fyra informationsdagar har planerats in i början av september varefter kommunerna slutligen lägger sina beställningar.” säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

”Utöver upphandlingen via Hepro har vi genomfört ett framgångsrikt pilotprojekt med Doro där Dosell utvärderats i en av de 30 kommuner där Doro idag har implementerat sin välfärdsplattform. Pilotprojektets positiva resultat mynnade ut i att Doro ska implementera 50 robotar hos brukare till hösten.” avslutar Anders Segerström.

Italien
Under 2019 slöts ett avtal som innebär att Dosell exklusivt ingår som en av produkterna i ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners inom tjänsten Sempli Farma. Målsättningen med projektet är att implementera och erbjuda säkrare läkemedelshantering och medicinering för äldre. Genom tjänsten Sempli Farma får anhöriga möjligheten att hjälpa sina äldre närstående med deras medicinering, samtidigt som hemtjänstpersonalen avlastas. Apoteken kommer via månadsabonnemang att erbjuda dosförpackade läkemedel som levereras och övervakas med hjälp av läkemedelsroboten Dosell. Dosell sluter distributionskedjan av läkemedel genom att leverera rätt dos i rätt tid till patienten.

En initial operativ fas har inletts på ett apotek i region Trento där den första maskinen för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats. Mot bakgrund av den rådande pandemin har projektet drabbats av förseningar. En positiv effekt av det rådande läget är att det italienska samhället visat ett starkt ökat intresse för att införa digital teknik inom äldreomsorgen för att öka säkerheten, genom att bland annat minska antalet fysiska kontakter som äldre utsätts för.

”Det pågående projektet Sempli Farma i Italien utvecklas positivt trots att pandemin drabbat Italien hårt. Aktiv marknadsföring och försäljning kommer sannolikt att i närtid inledas och Dosell kommer att ingå som slutkomponent i den läkemedelskedja som skapas. Den italienska marknaden är avsevärd med motsvarande 8,8 miljoner innevånare över 65 år som idag konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. Italien kommer att vara en mycket viktig pusselbit för vår globala utrullning under 2021-2022”. avslutar Anders Segerström, VD iZafe.

Om läkemedelsroboten Dosell
Dosell är ett digitalt verktyg för säkrare medicinering som hjälper äldre att ta rätt medicin i rätt tid. Genom att påminna och leverera den aktuella dosen förbättrar Dosell följsamheten till läkemedelsbehandlingen och minimerar därmed läkemedelsrelaterade skador. Dosell är navet i ett digitalt eko-system där hemsjukvård och anhöriga är uppkopplade till Dosell via en app i telefonen. Dosell meddelar patienten när det är dags att ta medicinen, och om medicinen trots påminnelserna inte tas larmar Dosell vårdpersonal eller anhöriga som snabbt kan förhindra att en skada sker.

Se video som beskriver hur Dosell fungerar. 

Om Hepro AS 
Hepro AS utvecklar, tillverkar och säljer medicinska och välfärdstekniska produkter som möjliggör för äldre att leva ett självständigt och aktivt liv hemma längre. Hepro AS har över 30 års erfarenhet av sjukvårdsbranschen och är verksamma i hela Norge och utomlands.

Om Doro Care AS
Doro designar, utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter speciellt anpassade för seniorer. Doro är noterade på Stockholmsbörsen och specialiserar sig på mobiltelefoner och trygghetstjänster som hjälper äldre och deras nära till ett komplett och kompromisslöst liv. Doros produkter finns i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien.

Om tjänsten Sempli Farma
iZafes italienska partner REMEDIO S.R.L. har byggt ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners inom tjänsten Sempli Farma för att digitalisera läkemedelshanteringen genom att implementera system för dospåsar samt genom att erbjuda dospåsar i kombination med Dosell. Italien följer trenden där dospåsar blir den ledande leverensmetoden av läkemedel i likhet med utvecklingen i de nordiska länderna och i USA med lösningen Pill Pack. Dosell sluter distributionskedjan av läkemedel genom att leverera rätt dos i rätt tid till patienten och stärker därmed läkemedelssäkerheten samt bidrar till äldres självständighet och trygghet.

Om Sempli Farma.
Länk till en italiensk intervju med Alessandro Ladecola, Operations Director Sempli Farma by Remedio S.R.L

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm