iZafe Group har i ett tidigt skede erhållit förhandsbeställningar på 450 stycken Dosell från sina partners

Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man redan i ett tidigt skede har mottagit sammanlagt 450 förhandsbeställningar på Dosell från partners inför 2021. Beställningarna är ett resultat av de nya funktioner som har utvecklats under det gångna året. Produktion av den uppdaterade versionen av Dosell inleds under första kvartalet 2021 och leveranser kommer därefter genomföras successivt.

”Vi har etablerat ett brett partnernätverk i Sverige, Norge, Finland, Italien och nu senast i USA. Som tidigare har kommunicerats, har vi med hjälp av våra partners och deras kunder utvecklat Dosell för att bli ännu mer användarvänlig. Under första kvartalet 2021 kommer produktion av den nya uppdaterade versionen av Dosell att inledas och vi har i och med detta redan fått in 450 förhandsbeställningar, vilka kommer levereras under 2021 i takt med att de tillverkas." Säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Group har under kort tid byggt upp en ökad kapacitet genom etablering av ett partnernätverk som framgångsrikt positionerat Dosell som den ledande produkten inom läkemedelsdispensering. Bolaget har vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partner samt framgångsrikt deltagit i en nationell upphandling av läkemedelsrobotar i Norge. Dessutom har ett flertal pilotprojekt påbörjats och genomförts med god respons från brukare och vårdgivare.

”Trots de utmaningar vi, våra partners och deras kunder har haft på grund av Covid-19-pandemin, ser vi nu hur beslutsfattare är redo att tillämpa ny teknik. Våra partners har byggt upp organisation och skapat förutsättningar för en bredare försäljning av Dosell. Då våra partners noterarar en ökande efterfrågan och har lärt sig produkten, vill de redan nu förhandsbeställa den uppdaterade versionen av Dosell för att kunna leverera snabbt. Mot bakgrund av de affärer vi gör och av de piloter som startar under nästa år ser vi mycket positivt på 2021.” Fortsätter Anders Segerström, VD iZafe Group.

Webbdesign av Comlog Webbyrå Stockholm